Personeelswerving van overheidsorganisaties

Een onderdeel van Breinspel dat heel mooi terug te vinden is in de communicatiestrategie achter de wervingscampagnes van twee overheidsorganisaties zijn de verschillende breintypes.

Een breintype (Breinspel pagina 54) zegt iets over de manier waarop een persoon denkt en handelt. Dit is dus niet alleen een belangrijke factor in de communicatiestrategie maar ook een doorslaggevend criterium bij het aannemen van nieuw personeel. Door bij de werving van een kandidaat een duidelijk beeld te hebben van het breintype dat het meest geschikt is voor de functie, kan in de communicatie gezorgd worden voor een boodschap die met name dát breintype aanspreekt.

Een tweetal mooie voorbeelden hiervan zijn te vinden in de wervingscampagnes van overheidsorganisaties: de Koninklijke Landmacht en de politie.

Voorbeeld 1: Koninklijke Landmacht

De bekende campagne Geschikt/Ongeschikt bestond uit een verzameling aan uitingen via onder meer film, outdoor, print en online. De doelstelling van deze campagne werd als volgt omschreven: 

“De kwaliteit van de kandidaten voor een baan bij de Koninklijke Landmacht blijvend verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de kwantiteit.”
(https://sanaccent.nl/case/geschiktongeschikt-2/)

Een van de commercials richtte zich op het werven van chauffeurs. (Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Lmnz3IE_GXE)

In mijn ogen is men hier heel bewust op zoek gegaan naar kandidaten met een besluitbrein: 

“Het besluitbrein is een brein dat houdt van uitdaging en afwisseling en is een dominant brein. Het durft besluiten te nemen en denkt intermenselijk, gevoelsmatig en expressief. Motivatie is terug te zien in resultaten, actie en doelen.” (Breinspel, pagina 56)

Typisch een brein dat past in een crisissituatie, waarbij snel gehandeld en beslist moet worden, zonder veel mitsen en maren.

Voorbeeld 2: politie

In 2015 lanceerde de politie een campagne genaamd ‘Crimediggers’, een online experience waarmee het doel is om hbo’ers en wo’ers met een digitale en/of financiële achtergrond te werven voor een functie bij de digitale recherche. In deze experience wordt van kandidaten gevraagd om een zaak op te lossen op basis van de beschikbare informatie over vermoedens van witwaspraktijken in een zonnestudio.
https://www.crimediggers.nl/

Het is duidelijk dat de doelgroep van deze campagne een ander breintype heeft dan het besluitbrein waarop de Landmacht zich richtte. Hier wordt gezocht naar kandidaten die er een uitdaging in zien om langere tijd te zoeken naar aanwijzingen en zo een puzzel op te lossen.

In mijn ogen typisch mensen met een denkbrein:
Het denkbrein is bijna het tegenovergestelde van het besluitbrein. Dit brein houdt van consequent zijn en cijfers en details. Het houdt ervan zaken goed te analyseren, lost graag problemen op en is daarmee wat voorzichtiger. Een denkbrein is logisch, analytisch, en feitelijk. Kwaliteit, perfectie en correctheid zijn de motivatoren voor dit brein.” (Breinspel, pagina 56)

Het is mooi om te zien dat twee overheidsorganen, die qua organisatie best veel overeenkomsten hebben, gericht een heel andere wervingsstrategie hanteren, omdat die aansluit bij het breintype van de ideale kandidaat.

Heb je interesse om te kijken welke breintechnieken kunnen worden toegepast op jouw wervingscampagne, neem dan contact op via www.internextern.nl.

Wij gaan daarover graag het gesprek aan.